ایده های مدیریتی : وقتی برای جلب اعتنا


ترقی تکنولوژی امروزه کلیه بعد ها معاش بشر را دستخوش تغییر تحول نموده است . بعداز عبور از قرن ها ۱۹و ۲۰ تحت عنوان سکوی پرتاب ترقی های شگرف , عصر حاضر بدل به نقطه پرشتاب ترقی کلیه جانبه بشر شده‌است . 


درین دربین , میدان مدیر هم ابتکار عمل های یگانه خویش را به دیده چشم و اکنون شاخه های گوناگون این حرفه در قضیه کسب وکار تاثیر غیر قابل انکاری روی آخر و عاقبت شرکت های دارا‌هستند . یکی مهم‌ترین مقوله های جانور که اکنون اهمیت مضاعف متعددی داراست , رئیس تبلیغات و بازاریابی است . این حوزه یکی‌از پررقابت ترین مسئله های عمل در کسب وکارهای مدیریتی به حساب آورده می شود و به تبع آن تقاضای برندهای گوناگون برای همیاری با کارشناسان این حوزه مضاعف فراوان است . 


بیشتر بخوانید :ایده های خلاقانه


اگر چه در دنیای امروزی اکثر زمان ها محصول ها و به تبع آن ایده های دیرین از بازار کنار گذارده گردیده اند , با این وجود در اینجا قصد بررسی یک ایده تبلیغاتی سنتی را داریم . در واقع لزوما هر چیز سنتی در رویا رویی با دستاوردهای مدرنیته , بازنده از پیش رقم خورده نیست . 


در یک سری سال اخیر تجربه چیره برندهای بزرگ جهان در کسب وکارهای گوناگون نشان داده است که رجوع به طرح های سنتی می‌تواند تحت عنوان برگ چیره شرکت های قلمداد شود . براین اساس به‌دنبال این مقاله به بررسی طرق تبلیغاتی و بازاریابی سنتی خوا هیم پرداخت . همینطور در این مورد لزوم آپ تو دیت رسانی نظرها را هم نباید از مداد انداخت . 


کسب سود مناسب در تبلیغات و بازاریابی لزوما نیازمند در اختیار داشتن ابزارهای امروزی و معمولا گران‌قیمت نیست . در بعضا مورد ها کماکان ایده های سابق دیدنی , اثر گذار و از کلیه حساس خیس مورد اعتنا مشتریان است . فقط اضطراری است با توجه نگاهی به اطراف خویش انداخته و آن گاه معطل باشید , ایده های مختلف شیوه خویش را به ذهنیت شما گشوده خواهند کرد . در بخش بعدی به بررسی یکی‌از این ایده های سنتی خوا هیم پرداخت و آن را اندکی با دستاوردهای نو تکنولوژی ادغام خوا‌هیم کرد . 

ایده 

بیلبوردهای مرحله شهر اکثر اوقات در خاطرات همگی ما جای دارا‌هستند . از اولیه بیلبوردهای معمولی گرفته تا بیلبوردهایی که اکنون برای جلب حیث هرچه بیشتر اشخاص از اشکال تجهیزات نو در آنان به کار گیری می شود , این تابلوهای بزرگ نقش مهمی در گزینش عاقبت برندها در بازار فروش داشته اند . در ایده حاضر این مسئله را به دو صورت مختلف و در قالب اشکال مختلف آن بررسی خوا هیم کرد . 


صورت ابتدا به عبارتی بیلبوردهای معروفی است که تمامی ما با آنان آشنا هستیم . به کارگیری از این بیلبوردها عمدتا ایده ای سنتی به حساب آورده می شود . با این وجود این فرمان به معنای عدم سعی این ایده نیست . 


در بنا شده در صورت به کار گیری صحیح از بیلبوردها و رعایت نکات واجب , سود به دست آمده بالاتر از حد توقع خواهد بود . دراین مورد می توان با روشی به طور کامل کلاسیک از بیلبورد به کارگیری کرده و بازاریابی را بر اساس تبلیغات سنتی سازماندهی کرد . از طرف دیگر استعمال اندکی خلاقیت در ایده بیلبوردهای کلاسیک هم میتواند کارساز باشد . با این وجود دقت داشته باشید که در این زمینه بایستی عشق مندی ساکنان ناحیه موردنظرتان را به خیر و خوبی ارزیابی کرده و براساس آن مبادرت فرمایید . 


برخلاف صورت ابتدا که دربرگیرنده بیلبوردهای بزرگ می شود , ایده دوم مرتبط با استعمال از تابلوهای کوچک در مرحله شهر است . 


این تابلوهای شهری در اصطلاح تابلوی اعلانات نامیده میگردند و به کارگیری از آن‌ها نازکی های مختص خویش را دارااست . در واقع هر اندازه که مقدار تابلو کوچک می شود , نقش نکته سنجی های ریز بیشتر نمایان می شود .

/ 0 نظر / 16 بازدید